Stadsdelsnätverken i Gävle

Aktiva nätverk finns i Andersberg, Bomhus, Brynäs och Sätra

Nätverken består av föreningar, myndigheter, privatpersoner, organisationer och företag som verkar i olika stadsdelar av Gävle. Nätverksdeltagarna utformar tillsammans arbetssätt och bestämmer vilka frågor som står i fokus.


Alla som bor eller verkar i någon av stadsdelarna är välkomna att delta i respektive nätverk.


Brynäsgruppen och TIBO/Bomhus samordnas av Hyresgästföreningen. Andersbergsgruppen och Sätranätverket samordnas av Gavlegårdarna under oktober - december 2023.

Klicka på knapparna nedan för mer information om det nätverk du är intresserad av.

FILM OM STADSDELSNÄTVERKEN

FÖLJ ARBETET I NÄTVERKEN

En facebooksida med grupper - en för varje nätverk är under uppbyggnad och hittas här under hösten.